#humor#
     

标签:手机

12

5

     
     

88999

2014-04-18 10:08

妹纸一枚

今天看微博上说,女人打架有俩个必杀技,一是拽头发,越短的越沾光,二是袭胸,胸越平的越沾光。我想了想,真好,我怎样都沾光。

标签:

37

12

     
     

标签:灰太狼

12

3

     
     

标签:偷窥 奶子

816

665

     
     

标签:女盆友

54

46

     
     

标签:美女

23

11

     
     

标签:节操 菇凉

28

23

     
     

标签:睡姿 霸气

35

69

     
     

88999

2014-04-18 10:51

静电

上课时一同学问老师,为什么冬天脱毛衣会被电?老师说:这是静电。同学又问:那为什么夏天没有?还没等老师说话,教室角落里传来:谁他妈傻逼啊,夏天穿毛衣。

标签:

74

7

     
     

标签:气质 腐女

3

4